تمدید پاسپورت کانادایی

تمدید پاسپورت کانادایی: الزامات، روش‌ها، و نکات مهم

برای تمدید پاسپورت کانادایی، پاسپورت حال حاضر شما باید حداقل یک سال اعتبار داشته باشد و اطلاعات شما باید همانند پاسپورت جدید باشد. مدت اعتبار پاسپورت می‌تواند ۵ یا ۱۰ ساله باشد و باید بدون صدمه باشد. همچنین باید گزارشی از گم شدن یا دزدیده شدن پاسپورت قبلی ارائه نشود. درخواست تمدید پاسپورت برای افراد بالغ باید به نزدیک‌ترین دفتر صادر کننده پاسپورت دولت کانادا در خارج از کانادا یا ایالات متحده ارسال شود. در داخل کانادا می‌توانید به صورت شخصی در یکی از دفاتر اداره گذرنامه اقدام کنید. درخواست برای کودکان زیر ۱۶ سال باید توسط یکی از والدین یا سرپرست قانونی آنها ارسال شود. هزینه‌ها می‌تواند به صورت نقدی، با کارت اعتباری، چک یا حواله بانکی پرداخت شود. در صورت نیاز فوریت، با دفتر صادر کننده پاسپورت در خارج از کانادا تماس بگیرید. در صورت درخواست پاسپورت جدید، پاسپورت قدیمی باطل می‌شود و هزینه‌های پرداختی بازگردانده نمی‌شود.

برای تمدید پاسپورت کانادایی، پاسپورت حال حاضر شما باید:

 • حداقل برای یک سال اعتبار داشته باشد
 • همان اطلاعاتی (نام و جنسیت و تاریخ تولد و محل تولد) را که می خواهید در    پاسپورت جدید شما ثبت شود داشته باشد
 • مدت اعتبار آن ۵ ساله و یا ۱۰ ساله باشد
 • صدمه ندیده باشد
 • گزارشی مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن آن ارائه نشده باشد
 • زمانی صادر شده باشد که شما حداقل ۱۶ سال داشته باشید

نحوه تمدید پاسپورت کانادایی برای افراد بالغی که در خارج از کانادا و ایالات متحده به سر می برند

درخواست خود را به نزدیک ترین دفتر صادر کننده پاسپورت دولت کانادا در خارج از کانادا ارسال کنید.

اگر در داخل کانادا حضور دارید می توانید شخصا در یکی از دفاتر اداره گذرنامه اقدام کنید. در این صورت هزینه ی خدمات بر پرونده شما اعمال می شود.

به منظور تجدید پاسپورت شما باید شهروند کانادایی و ۱۶ ساله یا بزرگتر باشید.

منظور اقدام برای پاسپورت فرزند زیر ۱۶ سال باید شرایط زیر را داشته باشید و مدارکی ارائه دهید که:

 • یکی از والدین کودک هستید
 • در صورت جدایی از همسر خود حضانت کودک را برعهده دارید
 • سرپرست قانونی کودک هستید

زمانی که شخصا در یکی از دفاتر صدور پاسپورت دولت کانادا در خارج از کانادا اقدام کنید می توانید هزینه ها را به شیوه های زیر پرداخت کنید:

 • نقدا
 • کارت اعتباری
 • چک اعتباری و چک مسافرتی یا حواله بانکی بین المللی (پستی یا بانکی) به حساب سفارت کانادا

اگر از کارت اعتباری استفاده می کنید باید فرم مجوز کارت اعتباری را تکمیل کنید تا به دولت کانادا اجازه دهید بابت هزینه های درخواست پاسپورت از کارت شما وجه مورد نظر را برداشت کند.

درخواست فوری تمدید پاسپورت کانادایی

در صورتی که به صورت فوری یا به خاطر شرایطی خاص (مریضی و مرگ) به پاسپورت نیاز دارید، با نزدیک ترین دفتر صادر کننده پاسپورت دولت کانادا در خارج از کانادا تماس بگیرید. در این صورت هزینه های اضافی بر پرونده شما اعمال می شود.

در صورت اقدام برای پاسپورت جدید، پاسپورت قدیمی شما باطل می شود و باید آن را به همراه فرم درخواست خود به دفتر اداره پاسپورت ارسال کنید. پاسپورت باطل شده قابل استفاده نمی باشد.

در موارد زیر هزینه های پرداختی به شما بازگردانده نخواهد شد:

 • انصراف از درخواست پاسپورت
 • مدرک عبور برای شما صادر نشود
 • پاسپورت صادر شده نسبت به زمانی که درخواست کرده اید اعتبار کمتری داشته باشد (برای مثال در مواردی که فرد چندین بار پاسپورت خود را گم کرده باشد)
دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی