ویزای کانادا و امریکا

ویزای کانادا و امریکا

گر تاریخ خاصی مد نظرتان است و یا پذیرش را در دست دارید بلافاصله برای ویزای کانادا اقدام نمایید. بعضی از مواقع مدت بررسی ویزای کانادا طولانی می شود و ممکنست که زمان ورود شما به کانادا به تعویق بیفتد، بنابراین به محض ایجاد آمادگی در مدارک حتما سریعا اپلای ویزا را انجام دهید مشاورین ویزای کانادا و امریکا در موسسه می توانند راهنمایی های لازم را ارائه نمایند.

ویزای کانادا و امریکا

ویزای کانادا :

در شرایط معمولی حدود ۳-۲ ماه پروسه ویزای کانادا و امریکا طول می کشد.

اگر تاریخ خاصی مد نظرتان است و یا پذیرش را در دست دارید بلافاصله برای ویزای کانادا اقدام نمایید.

بعضی از مواقع مدت بررسی ویزای کانادا طولانی می شود و ممکنست که زمان ورود شما به کانادا به تعویق بیفتد، بنابراین به محض ایجاد آمادگی در مدارک حتما سریعا اپلای ویزا را انجام دهید

مشاورین ویزای کانادا و امریکا در موسسه می توانند راهنمایی های لازم را ارائه نمایند.

ویزای امریکا :

دریافت ویزای امریکا نیازمند مدارک خاصی می باشد که می توانید لیست این مدارک را از موسسه دریافت نمایید.

برای پر کردن صحیح فرم DS160 می توانید از خدمات موسسه استفاده نمایید.

روند مصاحبه سفارت امریکا و نحوه پاسخ گویی به سوال و جوابهای سفارت امریکا را می توانید از کارشناسان موسسه راهنمایی بگیرید.

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی