راه کارهای رفع ریجکتی ویزای کانادا

راه کارهای رفع ریجکتی ویزای کانادا

راه کارهای رفع ریجکتی ویزای کانادا درصورت ریجکت شدن پرونده ویزای کانادا چه باید کرد؟ ردی ویزای تحصیلی کانادا و راه حل های بازگشت پرونده رفع ریجکتی ویزای کانادا از طریق فدرال کورت

راه کارهای رفع ریجکتی ویزای کانادا

درصورت ریجکت شدن پرونده ویزای کانادا چه باید کرد؟

ردی ویزای تحصیلی کانادا و راه حل های بازگشت پرونده

رفع ریجکتی ویزای کانادا از طریق فدرال کورت

ردی درخواست ویزای کانادا ممکن است به دلایل مختلف باشد که یکی از چندین راه حل موجود برای اعتراض به ریجکتی ویزای کانادا، اعتراض در دادگاه فدرال است .

با آگاهی از دلایل اصلی ردی پرونده ویزا، متقاضی میتواند در مهلت مشخص از طریق وکیل درخواست اعتراض خود را در دادگاه فدرال ثبت نماید.

لازم به ذکر است این روند زمانبر بوده و ممکن است ماه ها به طول انجامد اما اگر مورد قبول واقع شود اجازه دفاع از پرونده داده میشود و پرونده مجدد در اداره مهاجرت باز شده و توسط افسر دیگری بررسی خواهد شد

در این مرحله تضمینی برای صدور ویزا وجود نداشته و این فرصت به متقاضی داده میشود که از طریق وکیل اثبات نموده که اشتباهی در مدارک وجود نداشته و تصمیم اداره مهاجرت منطقی و منصفانه نبوده است.

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی